Nikosia
  22668532
 
  Nikosia
  22532500
 
  Limassol
  25521558
 
  Nikosia
  22433297
 
  Larnaca
  24643060
 
  Limassol
  25452060
 
  Larnaca
  24634642
24532822
  Famagusta
  23722450
 
  Limassol
  25421366
25422381
  Larnaca
  24662632
 
  Limassol
  25326464
 
  Limassol
  25622107
 
  Nikosia
  22777207
 
  Paphos
  26933518
 
  Famagusta
  23831488
 
  Limassol
  25322433
25325835
  Paphos
  26938797
 
  Limassol
  25354033, 25347801
25373735
  Limassol
  25377808
 
  Paphos
  26932052
 
  Nikosia
  22382770, 22382933
 
  Limassol
  25746805
25746808
  Limassol
  25833000
 
  Paphos
  26321328
26323187
  Nikosia
  22325382
 
  Larnaca
  24634466
 
  Limassol
  25343982
 
  Nikosia
  22350725
 
  Limassol
  25351100
 
  Limassol
  25452539
 
  Paphos
  26935838
 
  Nikosia
  22420824
 
  Larnaca
  24645322
 
  Nikosia
  22484930
 
  Limassol
  25430808
 
  Limassol
  25322604
 
  Larnaca
  24722915
 
  Nikosia
  22730201
 
  Nikosia
  22436072
 
  Limassol
  25221266
 
  Limassol
  25367981
 
  Larnaca
  24322597
 
  Limassol
  25935666
 
  Nikosia
  22333262
 
  Limassol
  25932751
 
  Limassol
  25399163
 
  Limassol
  25221545
 
  Paphos
  26270948
 
  Paphos
  26937822
 
  Limassol
  25359332
 
  Limassol
  25365641
 
  Nikosia
  22521334
 
  Nikosia
  22624113
 
  Paphos
  26633269
 
  Nikosia
  22435982